Enda Pärisma

Koolitus ise on küll juba toiminud, aga panen infoks fakti siia uudiste alla kirja. Nimelt oli meil au läbi viia purjetamisametnike tegevusi hõlmav koolitus. Vastavalt tellimusele suunasime koolituse teemade täpsema fookuse purjetamissekretäride töövaldkonnale. Kuna reaalsuses kipub see valdkond olema väga lai, saavad sekretäri oskustega inimesed täita purjetamisvõistlustel väga erinevaid kohustusi. Me käsitlesime neist enamust.

Seekordne koolitus toimus 15-liikmelisele rahvusvahelisele seltskonnale Riias. Esimene päev kulus sekretäride töö teemadele ja teine puhtalt M2S programmile. Oli ka neid, kes osalesid spetsiaalselt tulemusteprogrammi õppimise huvist. Lektor oli Enda Pärisma – rahvusliku kategooriaga võistlussekretär.

Kogunemine ja tutvumine. Foto: Kristine Kanska

Koolituse materjali koostamisel püüdsime vältida liiga teoreetilist vaadet. Tänaste võistluste korraldajatena oli meil võimalus käsitleda eelkõige praktilist vaadet. Käisime läbi enamus lähteülesanded, arutasime tänases reaalsuses tekkivaid probleeme, tegevusi ning pakkusime võimalikult mõistlikke ja tulemuslikke lahendusi.

Pool koolituse mahust kulus regatihalduse programmi Manage2Sail tutvustamisele ja praktilisele kasutamisele. Paari aasta eest olime meie need, kes antud programmi siinmail laiemalt kasutusele võtsid. Nüüd on Eestile järgnemas ka Läti ja Leedu.

manage2sail koolitus. Foto: Kristine Kanska

Täname kutse eest Läti Jahtklubide Assotsatsiooni.